Om beSTEM

Valgdeltagelsen er et af de vigtigste kendetegn for et demokratis sundhed. Silkeborg Kommune har derfor siden 2013 gennemført demokratiprojektet ’beSTEM’ ved hvert eneste valg og folkeafstemning for at få flere til at deltage i demokratiet.

Om beSTEM i Folketinget

'beSTEM i Folketinget’ vil have flere nydanskere og borgere uden for arbejdsmarkedet til at deltage i demokratiet, fordi det er to befolkningsgrupper, som generelt har en lavere valgdeltagelse end gennemsnittet ved folketingsvalg.

Fakta om beSTEM

Med beSTEM undersøger vi, om man gennem viden fra valgforskning og adfærdsforskning, med et kærligt skub (nudging), aktiverende leg (gamification) og involverende, brugerdrevne oplevelser kan få flere til at deltage i demokratiet.

Opmærksomheden og påvirkningen har sammen med andre faktorer påvirket valgdeltagelsen positivt. Ved byrådsvalget i 2013 lykkedes det for eksempel at øge valgdeltagelsen blandt unge under 30 år med 25%.

Læs mere om demokratiprojektet beSTEM her.