EU i Silkeborg

Her kan du se nogle projekter, som EU støtter eller har støttet med betydning for vores hverdag i Silkeborg.

Uddannelse

Skoleelever skal ikke kun forbruge teknologi. De skal også lære at skabe den. I Fablab lærer skoleelever i Silkeborg Kommune at forstå, udvikle og skabe teknologier og digitale fabrikationer, så eleverne er klædt på til det 21. århundredes højteknologiske virkelighed. EU har støttet Fablab-projektet.

Erhverv

Silkeborg mangler faglærte som fx social- og sundhedshjælpere, murere og smede. Projektet SmartSkiils får flere unge i Silkeborg Kommune til at vælge en erhvervsuddannelse. EU støtter Smartskills-projektet.

Beskæftigelse

Folk på kanten af arbejdsmarkedet får styrket livsglæden ved at gøre en forskel og at indgå i et socialt fællesskab med kolleger. Derfor hjælper projektet Rummelig imidt sårbare borgere i job i Silkeborg Kommune. EU støtter Rummelig imidt.

Natur

Silkeborgområdets natur og Gudenåen er noget særligt og nyder den stærkeste internationale naturbeskyttelse, fordi naturen eller dyrelivet er sjældent, truet eller karakteristisk, og derfor skal beskyttes eller bevares. Silkeborg har seks store Natura 2000-områder, som er særligt beskyttet af EU-regler.

Klima

Klimaforandringerne med tørke og oversvømmelser påvirker Silkeborgs mange søer og vandløb. Projektet Coast to Coast Climate Challenge skal gøre os mere robuste over for forandringerne i klimaet. EU støtter projektet.

Kultur

Kulturen i Silkeborg sprudler, og derfor indgik Silkeborg i et partnerskab med Aarhus om at være en del af Den Europæiske Kulturhovedstad 2017. Silkeborg bidrog med flere end 30 kulturprojekter, og Ildfestregattaen blev med 280.000 gæster den næststørste event i kulturåret, og med udstillingen Jorn+Munch fik Museum Jorn øget antallet af museumsgæster i kulturåret med 124%. EU udpeger og støtter årets europæiske kulturhovedstad.